Back to the Homepage
 
counter
 
 
 
 
 
 
 
   
  สนใจสินค้าใดกรุณา โทรสอบถามสต็อคและสั่งล็อคสินค้าไว้ ^^ กราบขอบพระคุณคร้าบ
 
   
 
 
 
 
                 
Switch Lite : Yellow
( สินค้าประกัน Maxsoft )
ราคา 7,490 บาท
 
Switch Lite : Gray
( สินค้าประกัน Maxsoft )
ราคา 7,490 บาท
 
Switch Lite : Turquoise
( สินค้าประกัน Maxsoft )
ราคา 7,490 บาท
 
Zelda Link's Awakening
( ENG / USA / Switch )
ราคา 1,790 บาท
 
PS4 Pro : 1TB Bundle
( 2 จอย + ประกันศูนย์ 2 ปี )
ราคา 14,990 บาท
 
PS4 Slim : 1TB Mega
( ประกันศูนย์ 1 ปี )
ราคา 10,990 บาท
 
PS4 Slim : 1TB Hits
( ประกันศูนย์ 1 ปี )
ราคาพิเศษ 10,990 บาท
 
FIFA 20 Champion Edn.
( ENG / Zone 3 / PS4 )
ราคา 2,690 บาท
 
Dead By Daylight
( ENG / USA / Switch )
ราคา 1,490 บาท
 
Ni no Kuni Remastered
( ENG / Zone 3 / PS4 )
ราคา 1,690 บาท
 
MHW Iceborne Master
( กล่องเหล็ก + พวงกุญแจ )
ราคา 1,890 บาท
 
PES / Winning 2020
( ENG / Zone 3 / PS4 )
ราคา 1,690 บาท
 
NBA 2K20
( ENG / Zone 3 / PS4 )
ราคา 1,890 บาท
 
NBA 2K20
( ENG / USA / Switch )
ราคา 1,790 บาท
 
Astral Chain
( ENG / USA / Switch )
ราคา 1,890 บาท
 
Collection of Mana
( ENG / USA / Switch )
ราคา 1,490 บาท
 
 
     
   
   
 
 
 
 
                 
Contra Rogue Corps
( Zone 3 / ENG / PS4 )
Release : 24 Sep. 2019
 
Contra Rogue Corps
( ENG / Nintendo Switch )
Release : 24 Sep. 2019
 
Dragon Qauest XI S
( ENG / Nintendo Switch )
Release : 27 Sep. 2019
 
CODE VEIN
( Zone 3 / ENG / PS4 )
Release : 27 Sep. 2019
 
FIFA 20
( Zone 3 / ENG / PS4 )
Release : 27 Sep. 2019
 
FIFA 20
( ENG / Nintendo Switch )
Release : 27 Sep. 2019
 
Super Robot Wars V
( ENG / Nintendo Switch )
Release : 3 Oct. 2019
 
Ghost Recon Breakpoint
( Zone 3 / Thai / PS4 )
Release : 4 Oct. 2019
 
 
     
   
   
 
 
 
 
                 
Mortal Kombat 11
( ENG / Nintendo Switch )
ราคา 990 บาท
 
Everybody's Golf VR
( Zone 3 / ENG / PS4 )
ราคา 1,090 บาท
 
Final Fantasy X / X-2
( Zone 3 / ENG / PS4 )
ราคา 890 บาท
 
Xenoblade Chronicles 2
( ENG / Nintendo Switch )
ราคา 1,690 บาท
 
GTA V : Premium
( Zone 3 / ENG / PS4 )
ราคา 990 บาท
 
Resident Evil 2
( Zone 3 / ENG / PS4 )
ราคา 1,490 บาท
 
GOD OF WAR
( Zone 3 / ENG / PS4 )
ราคา 1,090 บาท
 
Soul Calibur VI
( Zone 3 / ENG / PS4 )
ราคา 1,490 บาท