Back to the Homepage
 
counter
 
 
 
 
   
  เพื่อไม่ให้พลาดสินค้าล็อตแรก กรุณาา แจ้งจองสินค้าล่วงหน้า กราบขอบพระคุณคร้าบ ^^
   
   
 
 
 
 
         
 
New Super Mario Bros. U Deluxe
( ENG / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 11 January 2019 / 11 มกราคม 2562
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
 
Tales of Vesperia - Definitive Edition
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 11 January 2019 / 11 มกราคม 2562
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,890 บาท
 
 
Onimusha - Warlords Remastered
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 15 January 2019 / 15 มกราคม 2562
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
         
 
Ace Combat 7 - Skies Unknown
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 18 January 2019 / 18 มกราคม 2562
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,890 บาท
 
         
 
Resident Evil 2
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 25 January 2019 / 25 มกราคม 2562
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,890 บาท
 
         
 
Kingdom Hearts III
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 29 January 2019 / 29 มกราคม 2562
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,890 บาท
 
         
 
God Eater 3
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 8 Febuary 2019 / 8 กุมภาพันธ์ 2562
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,890 บาท
 
         
 
JUMP FORCE * มีเมนูภาษาไทย
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 15 Febuary 2019 / 15 กุมภาพันธ์ 2562
Language / ภาษา : Thai / ไทย
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,890 บาท
 
         
 
Tokyo Ghoul : re - Call to Exist
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 21 Febuary 2019 / 21 กุมภาพันธ์ 2562
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,890 บาท
 
         
 
Devil May Cry V
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 8 March 2019 / 8 มีนาคม 2562
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
         
 
One Piece - World Seeker
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 15 March 2019 / 15 มีนาคม 2562
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,890 บาท
 
         
 
Sekiro - Shadow Die Twice
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 22 March 2019 / 22 มีนาคม 2562
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,790 บาท