Back to the Homepage
 
counter
 
 
 
 
   
  เพื่อไม่ให้พลาดสินค้าล็อตแรก กรุณาา แจ้งจองสินค้าล่วงหน้า กราบขอบพระคุณคร้าบ ^^
   
   
 
 
 
 
         
 
Rockman X : Anniversary Collection 1 + 2
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 24 July 2018 / 24 กรกฎาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
 
Mega Man X : Legacy Collection 1 + 2
( ENG / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 24 July 2018 / 24 กรกฎาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,490 บาท
 
         
 
Go Vacation
( ENG / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 27 July 2018 / 27 กรกฎาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
         
         
 
Overcooked 2
( Zone 2 / EUR / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 7 August 2018 / 7 สิงหาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,390 บาท
 
         
 
Overcooked 2
( ENG / EUR / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 7 August 2018 / 7 สิงหาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,590 บาท
 
         
 
Taiko no Tatsujin : Nintendo Switch Version
( ENG / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 9 August 2018 / 9 สิงหาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,890 บาท
 
         
 
Okami - Zekkeiban
( ENG / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 9 August 2018 / 9 สิงหาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,190 บาท
 
         
 
Shenmue I & II
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 22 August 2018 / 22 สิงหาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,190 บาท
 
         
 
Winning Eleven 2019 : PES 2019
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 28 August 2018 / 28 สิงหาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
         
 
Monster Hunter : Generations Ultimate
( ENG / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 28 August 2018 / 28 สิงหาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
         
 
Naruto to Boruto : Shinobi Striker
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 31 August 2018 / 31 สิงหาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,890 - 1,990 บาท
 
         
 
Dragon Quest XI : Echoes of an Elusive Age
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 4 September 2018 / 4 กันยายน 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
         
 
Marvel's Spider-Man
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 7 September 2018 / 7 กันยายน 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,790 บาท
 
         
 
Shadow of the Tomb Raider
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 14 September 2018 / 14 กันยายน 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,790 บาท
 
         
 
Mega Man 11
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 2 October 2018 / 2 ตุลาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
         
 
Mega Man 11
( ENG / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 2 October 2018 / 2 ตุลาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
         
 
Super Mario Party
( ENG / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 5 October 2018 / 5 ตุลาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
         
 
Assassin's Creed : Odyssey
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 5 October 2018 / 5 ตุลาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : Standard 1,890 บาท / Omega 2,090 บาท / Gold 2,990 บาท
 
         
 
Battlefield V
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 19 October 2018 / 19 ตุลาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
         
 
Red Dead Redemption 2
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 26 October 2018 / 26 ตุลาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
         
 
My Hero One's Justice
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : October 2018 / ตุลาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,890 บาท
 
         
 
Pokeball Plus
( Nintendo Switch / Smartphone )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 16 November 2018 / 16 พฤศจิกายน 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
 
Pokemon : Let's Go Pikachu
( ENG / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 16 November 2018 / 16 พฤศจิกายน 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,890 บาท
 
 
Pokemon : Let's Go Eevee
( ENG / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 16 November 2018 / 16 พฤศจิกายน 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,890 บาท
 
 
Pokemon : Let's Go Pikachu & Eevee
( ENG / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 16 November 2018 / 16 พฤศจิกายน 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 3,780 บาท
 
 
Pokemon : Let's Go Pikachu + Pokeball Plus
( ENG / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 16 November 2018 / 16 พฤศจิกายน 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
 
Pokemon : Let's Go Eevee + Pokeball Plus
( ENG / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 16 November 2018 / 16 พฤศจิกายน 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
 
Pokemon : Let's Go Pikachu & Eevee + Pokeball Plus
( ENG / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 16 November 2018 / 16 พฤศจิกายน 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
 
Super Smash Bros. Ultimate
( ENG / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : 7 December 2018 / 7 ธันวาคม 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
 
Dark Souls : Remastered
( ENG / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : Year 2018 / ภายในปี 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,590 บาท
 
         
 
Soul Calibur VI
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : Year 2018 / ภายในปี 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : 1,890 บาท
 
         
 
Valkyria Chronicles 4
( Zone 3 / PlayStation 4 )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : Year 2018 / ภายในปี 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
         
 
Valkyria Chronicles 4
( ENG / Nintendo Switch )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : Year 2018 / ภายในปี 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ
 
         
 
NEOGEO Mini ( SNK )
 
Release Date / วันวางจำหน่าย : Year 2018 / ภายในปี 2561
Language / ภาษา : English / อังกฤษ
Pre Order / จองสินค้า : คลิกที่นี่
Price / ราคา : รอการประกาศ