Back to the Homepage
 
 
 
 
   
  สนใจสินค้าใดกรุณา โทรสอบถามสต็อคและสั่งล็อคสินค้าไว้ ^^ กราบขอบพระคุณคร้าบ
   
 
 
 
 
         
 
GX Starter Deck : ศึกตำนาน ( ภาษาไทย )
Release Date : 24 พฤษภาคม 2020
Price : 199 บาท
 
การ์ดเกมจากการ์ตูนดังโปเกมอน ลิขสิทธิ์ภาษาไทย ชุดที่ 6 "ศึกตำนาน " สำหรับประเทศไทยครับ สินค้านี้คือ GX Starter Deck หรือ เด็คแบบสุ่มพร้อมใช้ ซึ่งประกอบด้วยการ์ดจำนวน 60 ใบ และจะมี 1 ใบเป็นการ์ดประเภท GX ซึ่งเป็นการ์ดที่มีพลังชีวิตสูง และแข็งแกร่งครับ ในการ์ด 60 ใบประกอบด้วย การ์ดโปเกมอน การ์ดพลังงาน การ์ดไอเทม การ์ดซัพพอร์ท ครบทุกประเภทครับ
 
         
 
Booster Pack : ศึกตำนาน ชุด A ( ภาษาไทย )
Release Date : 24 พฤษภาคม 2020
Price : 49 บาท
 
การ์ดเกมจากการ์ตูนดังโปเกมอน ลิขสิทธิ์ภาษาไทย ชุดที่ 6 " ศึกตำนาน " สำหรับประเทศไทยครับ สินค้านี้คือ Booster Pack Set A หรือ ซองการ์ดแบบสุ่ม ซึ่ง 1 ซองประกอบด้วย การ์ด 6 ใบแบบสุ่ม มีโอกาสเป็นได้ทั้ง การ์ดโปเกมอน การ์ดพลังงาน การ์ดไอเทม หรือการ์ดซัพพอร์ท ครับ รวมถึงอาจมีการ์ดหายากครับ ( เช่น Common, Un-Common, Rare, Rainbow Rare, Secret Rare )
 
         
 
Booster Box : ศึกตำนาน ชุด A ( ภาษาไทย )
Release Date : 24 พฤษภาคม 2020
Price : 1,470 บาท
 
การ์ดเกมจากการ์ตูนดังโปเกมอน ลิขสิทธิ์ภาษาไทย ชุดที่ 6 " ศึกตำนาน " สำหรับประเทศไทยครับ สินค้านี้คือ Booster Box Set A หรือ กล่องชุดการ์ดแบบสุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ซองการ์ดจำนวน 30 ซอง และใน 1 ซองจะมีการ์ด 6 ใบ รวมเป็นการ์ดกว่า 180 ใบครับ ประกอบด้วย การ์ดโปเกมอน การ์ดพลังงาน การ์ดไอเทม การ์ดซัพพอร์ท ครบทุกประเภทครับ รวมถึงมีการ์ดหายากทุกระดับทั้ง Common, Un-Common, Rare, Rainbow Rare, Secret Rare ครับ ( เปิด 1 กล่อง อาจจะได้การ์ดไม่ครบทุกชนิด )
 
         
 
Booster Pack : ศึกตำนาน ชุด B ( ภาษาไทย )
Release Date : 24 พฤษภาคม 2020
Price : 49 บาท
 
การ์ดเกมจากการ์ตูนดังโปเกมอน ลิขสิทธิ์ภาษาไทย ชุดที่ 6 " ศึกตำนาน " สำหรับประเทศไทยครับ สินค้านี้คือ Booster Pack Set B หรือ ซองการ์ดแบบสุ่ม ซึ่ง 1 ซองประกอบด้วย การ์ด 6 ใบแบบสุ่ม มีโอกาสเป็นได้ทั้ง การ์ดโปเกมอน การ์ดพลังงาน การ์ดไอเทม หรือการ์ดซัพพอร์ท ครับ รวมถึงอาจมีการ์ดหายากครับ ( เช่น Common, Un-Common, Rare, Rainbow Rare, Secret Rare )
 
         
 
Booster Box : ศึกตำนาน ชุด B ( ภาษาไทย )
Release Date : 24 พฤษภาคม 2020
Price : 1,470 บาท
 
การ์ดเกมจากการ์ตูนดังโปเกมอน ลิขสิทธิ์ภาษาไทย ชุดที่ 6 " ศึกตำนาน " สำหรับประเทศไทยครับ สินค้านี้คือ Booster Box Set B หรือ กล่องชุดการ์ดแบบสุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ซองการ์ดจำนวน 30 ซอง และใน 1 ซองจะมีการ์ด 6 ใบ รวมเป็นการ์ดกว่า 180 ใบครับ ประกอบด้วย การ์ดโปเกมอน การ์ดพลังงาน การ์ดไอเทม การ์ดซัพพอร์ท ครบทุกประเภทครับ รวมถึงมีการ์ดหายากทุกระดับทั้ง Common, Un-Common, Rare, Rainbow Rare, Secret Rare ครับ ( เปิด 1 กล่อง อาจจะได้การ์ดไม่ครบทุกชนิด )
 
         
 
GX Starter Deck : ดับเบิ้ลเบิร์ส ( ภาษาไทย )
 
Release Date : 27 กุมภาพันธ์ 2020
Price : 199 บาท
 
การ์ดเกมจากการ์ตูนดังโปเกมอน ลิขสิทธิ์ภาษาไทย ชุดที่ 5 " ดับเบิ้ลเบิร์ส " สำหรับประเทศไทยครับ สินค้านี้คือ GX Starter Deck หรือ เด็คแบบสุ่มพร้อมใช้ ซึ่งประกอบด้วยการ์ดจำนวน 60 ใบ และจะมี 1 ใบเป็นการ์ดประเภท GX ซึ่งเป็นการ์ดที่มีพลังชีวิตสูง และแข็งแกร่งครับ ในการ์ด 60 ใบประกอบด้วย การ์ดโปเกมอน การ์ดพลังงาน การ์ดไอเทม การ์ดซัพพอร์ท ครบทุกประเภทครับ
 
         
 
Booster Pack : ดับเบิ้ลเบิร์ส ชุด A ( ภาษาไทย )
 
Release Date : 27 กุมภาพันธ์ 2020
Price : 49 บาท
 
การ์ดเกมจากการ์ตูนดังโปเกมอน ลิขสิทธิ์ภาษาไทย ชุดที่ 5 " ดับเบิ้ลเบิร์ส " สำหรับประเทศไทยครับ สินค้านี้คือ Booster Pack Set A หรือ ซองการ์ดแบบสุ่ม ซึ่ง 1 ซองประกอบด้วย การ์ด 6 ใบแบบสุ่ม มีโอกาสเป็นได้ทั้ง การ์ดโปเกมอน การ์ดพลังงาน การ์ดไอเทม หรือการ์ดซัพพอร์ท ครับ รวมถึงอาจมีการ์ดหายากครับ ( เช่น Common, Un-Common, Rare, Rainbow Rare, Secret Rare )
 
         
 
Booster Pack : ดับเบิ้ลเบิร์ส ชุด B ( ภาษาไทย )
 
Release Date : 27 กุมภาพันธ์ 2020
Price : 49 บาท
 
การ์ดเกมจากการ์ตูนดังโปเกมอน ลิขสิทธิ์ภาษาไทย ชุดที่ 5 " ดับเบิ้ลเบิร์ส " สำหรับประเทศไทยครับ สินค้านี้คือ Booster Pack Set B หรือ ซองการ์ดแบบสุ่ม ซึ่ง 1 ซองประกอบด้วย การ์ด 6 ใบแบบสุ่ม มีโอกาสเป็นได้ทั้ง การ์ดโปเกมอน การ์ดพลังงาน การ์ดไอเทม หรือการ์ดซัพพอร์ท ครับ รวมถึงอาจมีการ์ดหายากครับ ( เช่น Common, Un-Common, Rare, Rainbow Rare, Secret Rare )
 
         
 
Booster Pack : เงาอำพราง ชุด A ( ภาษาไทย )
 
Release Date : 22 พฤศจิกายน 2019
Price : 49 บาท
 
การ์ดเกมจากการ์ตูนดังโปเกมอน ลิขสิทธิ์ภาษาไทย ชุดที่ 4 " เงาอำพราง " สำหรับประเทศไทยครับ สินค้านี้คือ Booster Pack Set A หรือ ซองการ์ดแบบสุ่ม ซึ่ง 1 ซองประกอบด้วย การ์ด 6 ใบแบบสุ่ม มีโอกาสเป็นได้ทั้ง การ์ดโปเกมอน การ์ดพลังงาน การ์ดไอเทม หรือการ์ดซัพพอร์ท ครับ รวมถึงอาจมีการ์ดหายากครับ ( เช่น Common, Un-Common, Rare, Rainbow Rare, Secret Rare )
 
         
 
GX Starter Deck : ปลุกตำนาน ชุด A ( ภาษาไทย )
 
Release Date : 9 พฤษภาคม 2019
Price : 199 บาท
 
การ์ดเกมจากการ์ตูนดังโปเกมอน ลิขสิทธิ์ภาษาไทย ชุดที่ 2 " ปลุกตำนาน " สำหรับประเทศไทยครับ สินค้านี้คือ GX Starter Deck " ลูกาลูกัน " หรือ เด็คแบบสุ่มพร้อมใช้ ซึ่งประกอบด้วยการ์ดจำนวน 60 ใบ และจะมี 1 ใบเป็นการ์ดประเภท GX ซึ่งเป็นการ์ดที่มีพลังชีวิตสูง และแข็งแกร่งครับ ในการ์ด 60 ใบประกอบด้วย การ์ดโปเกมอน การ์ดพลังงาน การ์ดไอเทม การ์ดซัพพอร์ท ครบทุกประเภทครับ
 
         
 
GX Starter Deck : ปลุกตำนาน ชุด B ( ภาษาไทย )
 
Release Date : 9 พฤษภาคม 2019
Price : 199 บาท
 
การ์ดเกมจากการ์ตูนดังโปเกมอน ลิขสิทธิ์ภาษาไทย ชุดที่ 2 " ปลุกตำนาน " สำหรับประเทศไทยครับ สินค้านี้คือ GX Starter Deck " มิวทู " หรือ เด็คแบบสุ่มพร้อมใช้ ซึ่งประกอบด้วยการ์ดจำนวน 60 ใบ และจะมี 1 ใบเป็นการ์ดประเภท GX ซึ่งเป็นการ์ดที่มีพลังชีวิตสูง และแข็งแกร่งครับ ในการ์ด 60 ใบประกอบด้วย การ์ดโปเกมอน การ์ดพลังงาน การ์ดไอเทม การ์ดซัพพอร์ท ครบทุกประเภทครับ
 
         
 
Booster Pack : ปลุกตำนาน ชุด A ( ภาษาไทย )
 
Release Date : 9 พฤษภาคม 2019
Price : 49 บาท
 
การ์ดเกมจากการ์ตูนดังโปเกมอน ลิขสิทธิ์ภาษาไทย ชุดที่ 2 " ปลุกตำนาน " สำหรับประเทศไทยครับ สินค้านี้คือ Booster Pack Set A หรือ ซองการ์ดแบบสุ่ม ซึ่ง 1 ซองประกอบด้วย การ์ด 6 ใบแบบสุ่ม มีโอกาสเป็นได้ทั้ง การ์ดโปเกมอน การ์ดพลังงาน การ์ดไอเทม หรือการ์ดซัพพอร์ท ครับ รวมถึงอาจมีการ์ดหายาก ( เช่น Common, Un-Common, Rare, Rainbow Rare, Secret Rare ) โดย Booster Box Set A มีการ์ดให้สะสมกว่า 150+ แบบครับ
 
         
 
Booster Box : ปลุกตำนาน ชุด A ( ภาษาไทย )
 
Release Date : 9 พฤษภาคม 2019
Price : 2,700 บาท
 
การ์ดเกมจากการ์ตูนดังโปเกมอน ลิขสิทธิ์ภาษาไทย ชุดที่ 2 " ปลุกตำนาน " สำหรับประเทศไทยครับ สินค้านี้คือ Booster Box Set A หรือ กล่องชุดการ์ดแบบสุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ซองการ์ดจำนวน 60 ซอง และใน 1 ซองจะมีการ์ด 6 ใบ รวมเป็นการ์ดกว่า 360 ใบครับ ประกอบด้วย การ์ดโปเกมอน การ์ดพลังงาน การ์ดไอเทม การ์ดซัพพอร์ท ครบทุกประเภทครับ รวมถึงมีการ์ดหายากทุกระดับทั้ง Common, Un-Common, Rare, Rainbow Rare, Secret Rare ครับ โดย Booster Box Set A มีการ์ดให้สะสมกว่า 150+ แบบครับ ( เปิด 1 กล่อง อาจจะได้การ์ดไม่ครบทุกชนิด )
 
         
 
Booster Pack : ปลุกตำนาน ชุด B ( ภาษาไทย )
 
Release Date : 9 พฤษภาคม 2019
Price : 49 บาท
 
การ์ดเกมจากการ์ตูนดังโปเกมอน ลิขสิทธิ์ภาษาไทย ชุดที่ 2 " ปลุกตำนาน " สำหรับประเทศไทยครับ สินค้านี้คือ Booster Pack Set B หรือ ซองการ์ดแบบสุ่ม ซึ่ง 1 ซองประกอบด้วย การ์ด 6 ใบแบบสุ่ม มีโอกาสเป็นได้ทั้ง การ์ดโปเกมอน การ์ดพลังงาน การ์ดไอเทม หรือการ์ดซัพพอร์ท ครับ รวมถึงอาจมีการ์ดหายาก ( เช่น Common, Un-Common, Rare, Rainbow Rare, Secret Rare ) โดย Booster Box Set B มีการ์ดให้สะสมกว่า 150+ แบบครับ
 
         
 
Booster Box : ปลุกตำนาน ชุด B ( ภาษาไทย )
 
Release Date : 9 พฤษภาคม 2019
Price : 2,700 บาท
 
การ์ดเกมจากการ์ตูนดังโปเกมอน ลิขสิทธิ์ภาษาไทย ชุดที่ 2 " ปลุกตำนาน " สำหรับประเทศไทยครับ สินค้านี้คือ Booster Box Set B หรือ กล่องชุดการ์ดแบบสุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ซองการ์ดจำนวน 60 ซอง และใน 1 ซองจะมีการ์ด 6 ใบ รวมเป็นการ์ดกว่า 360 ใบครับ ประกอบด้วย การ์ดโปเกมอน การ์ดพลังงาน การ์ดไอเทม การ์ดซัพพอร์ท ครบทุกประเภทครับ รวมถึงมีการ์ดหายากทุกระดับทั้ง Common, Un-Common, Rare, Rainbow Rare, Secret Rare ครับ โดย Booster Box Set B มีการ์ดให้สะสมกว่า 150+ แบบครับ ( เปิด 1 กล่อง อาจจะได้การ์ดไม่ครบทุกชนิด )
 
         
 
     
   
   
 
 
 
 
     
 
 
ULTRA PRO : Non-Glare Pro-Matte 50
จำนวนซองใส่การ์ด : 50 ซอง
ราคาสินค้า : 120 บาท
ค่าจัดส่ง EMS : 50 บาท
 
 
 
ULTRA PRO : Eclipse Pro-Matte 100
จำนวนซองใส่การ์ด : 100 ซอง
ราคาสินค้า : 290 บาท
ค่าจัดส่ง EMS : 60 บาท