Back to the Homepage
 
 
 
 
   
  สนใจสินค้าใดกรุณา โทรสอบถามสต็อคและสั่งล็อคสินค้าไว้ ^^ กราบขอบพระคุณคร้าบ
   
   
 
 
 
 
         
Famicom Mini ( JAP )
 
Warranty : เปลี่ยนใหม่ใน 7 วัน
Price : 3,590 บาท
 
เครื่องเกม Famicom Mini ดีไซน์พิเศษ สินค้าแท้จาก Nintendo ครับ กับการกลับมาของสุดยอดความคลาสสิคในรูปแบบภาพ HD เลยครับ มีเกมในตัวเครื่องพร้อมเล่นกว่า 30 เกมดังของยุคนั้น และยังรองรับระบบ Save State / Load State เพิ่มขึ้นมาให้สะดวกต่อการใช้งานฮะ ในกล่องจะประกอบด้วย เครื่องเกม Famicom Mini + คอนโทรลเลอร์ 2 จอย + สายโทรทัศน์ชนิด HDMI + สาย USB ครับ สินค้ายอดนิยมสำหรับครอบครัวฮะ
 
R4 Dual-Core 2016
 
Warranty : ประกันร้าน 1 ปี
Category : All New 3DS / All 3DS / All DSi / DS Lite
Price : 380 บาท
 
ตลับแฟลช R4 Dual-Core รุ่น 2016 สำหรับเครื่องเกม New 3DS / 3DS / DSi / DS Lite ทุกรุ่นครับ เพื่อให้สามารถเล่นเกม DS Lite บนเครื่องเกมรุ่นต่างๆ ได้ครับ อาศัยการลงไฟล์เกม .nds ในเมมชนิด Micro SD เพื่อใช้ร่วมกับตลับครับ กรณีต้องการนำเมมใหม่มาใช้งาน ต้องลงไฟล์ System ลงในเมมด้วยนะครับ
 
R4 Dual-Core 2016 + Micro SD 16GB Set
 
Warranty : ประกันร้าน 1 ปี
Category : All New 3DS / All 3DS / All DSi / DS Lite
Price : 700 บาท
 
ตลับแฟลช R4 Dual-Core รุ่น 2016 สำหรับเครื่องเกม New 3DS / 3DS / DSi / DS Lite ทุกรุ่นครับ เพื่อให้สามารถเล่นเกม DS Lite บนเครื่องเกมรุ่นต่างๆ ได้ครับ อาศัยการลงไฟล์เกม .nds ในเมมชนิด Micro SD เพื่อใช้ร่วมกับตลับครับ ซึ่งในชุดนี้ทางร้านจะลงเกมดัง DS Lite ให้เต็มความจุเมม 16GB เลยครับ กรณีต้องการนำเมมใหม่มาใช้งาน ต้องลงไฟล์ System ลงในเมมด้วยนะครับ
 
Sky3DS+ ( Orange Button with Firmware 1.3 )
 
Warranty : ประกันร้าน 1 ปี
Category : All New 3DS / All 3DS
Price : 2,900 บาท
 
ตลับแฟลช Sky3DS+ รุ่นปุ่มส้ม 2 ปุ่ม ( Orange Button ) สำหรับเครื่องเกม New 3DS / 3DS ทุกรุ่นครับ เพื่อให้สามารถเล่นเกม 3DS บนเครื่องเกม 3DS ทุ่นรุ่นทุกเฟิร์มแวร์ได้ครับ ตลับอัพเดทเฟิร์มแวร์ 1.3 ล่าสุดรองรับเกมใหม่ๆ ได้เลยฮะ ตลับ Sky3DS+ เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถลงไฟล์เกม .3ds ในเมม Micro SD ได้โดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมใดๆ แล้วฮะ
 
Sky3DS+ ( Orange Button with Firmware 1.3 )
 
Warranty : ประกันร้าน 1 ปี
Price : 2,900 บาท
Promotion + Micro SD : Sky 16GB = 3,200 บาท / Sky 32GB = 3,500 บาท
 
ตลับแฟลช Sky3DS+ รุ่นปุ่มส้ม 2 ปุ่ม ( Orange Button ) สำหรับเครื่องเกม New 3DS / 3DS ทุกรุ่นครับ เพื่อให้สามารถเล่นเกม 3DS บนเครื่องเกม 3DS ทุ่นรุ่นทุกเฟิร์มแวร์ได้ครับ ตลับอัพเดทเฟิร์มแวร์ 1.3 ล่าสุดรองรับเกมใหม่ๆ ได้เลยฮะ ตลับ Sky3DS+ เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถลงไฟล์เกม .3ds ในเมม Micro SD ได้โดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมใดๆ แล้วฮะ ซึ่งในชุดนี้ทางร้านจะลงเกมดัง 3DS ให้เต็มความจุเมม 16GB / 32GB เลยครับ