Back to the Homepage
 
 
 
 
   
  สนใจสินค้าใดกรุณา โทรสอบถามสต็อคและสั่งล็อคสินค้าไว้ ^^ กราบขอบพระคุณคร้าบ
   
   
 
 
 
 
         
USB Wireless Adapter - PS Classic Edition ( 8Bitdo )
รองรับเครื่อง PlayStation Classic
* เพิ่มการรองรับเครื่อง PlayStation Classic
* ทางร้านจำหน่ายสำหรับใช้จอย PS4 บน Switch
* กรณีใช้กับเกม PC หรือ โปรแกรมอื่นใดไม่ได้ จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ( กรุณาศึกษาก่อนว่า เกมรองรับ 8Bitdo หรือไม่ )
Warranty : เปลี่ยนใหม่ใน 7 วัน
Price : 550 บาท
 
อุปกรณ์รับสัญญาณสำหรับเครื่องเกม Nintendo Switch / PC / Android TV Box / Retrofreak / Raspberry Pi ให้สามารถรองรับคอนโทรลเลอร์ไร้สายหรือมีสายจากเครื่องเกมอื่นๆ ทั้ง 8Bitdo Controller, Dualshock 4 ( PS4 ), Dualshock 3 ( PS3 ), Xbox One Wireless Controller, WiiMote เป็นต้นครับ สามารถศึกษาข้อมูลสินค้าโดยละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ครับ http://www.8bitdo.com/wireless-usb-adapter/
 
R4 SDHC RTS Lite : 2019
 
Warranty : ประกันร้าน 1 ปี
Category : All New 3DS / All 3DS / All DSi / DS Lite
Price : 380 บาท
 
ตลับแฟลช R4 RTS Lite รุ่น 2019 สำหรับเครื่องเกม New 3DS / 3DS / DSi / DS Lite ทุกรุ่นครับ เพื่อให้สามารถเล่นเกม DS Lite บนเครื่องเกมรุ่นต่างๆ ได้ครับ อาศัยการลงไฟล์เกม .nds ในเมมชนิด Micro SD เพื่อใช้ร่วมกับตลับครับ กรณีต้องการนำเมมใหม่มาใช้งาน ต้องลงไฟล์ System ลงในเมมด้วยนะครับ
 
R4 SDHC RTS Lite : 2019 + Micro SD 16GB Set
 
Warranty : ประกันร้าน 1 ปี
Category : All New 3DS / All 3DS / All DSi / DS Lite
Price : 600 บาท
 
ตลับแฟลช R4 รุ่น RTS Lite ปี 2019 พร้อมการ์ด Micro SD 16 GB ใส่เกมดังเกือบ 200 เกม สำหรับเครื่องเกม New 3DS / 3DS / DSi / DS Lite ทุกรุ่นครับ เพื่อให้สามารถเล่นเกม DS Lite บนเครื่องเกมรุ่นต่างๆ ได้ครับ ซึ่งในชุดนี้ทางร้านจะลงเกมดัง DS Lite ให้เต็มความจุเมม 16GB เลยครับ กรณีต้องการนำเมมใหม่มาใช้เพิ่ม ต้องลงไฟล์ System ของ R4 ลงในเมมด้วยนะครับ